Welkom bij projectvereniging BIJZIG!


Wij nemen de regierol 'lokale sociale economie en werk' op ter ondersteuning van de activering en de tewerkstelling van inwoners met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt uit Haspengouw.

Samen met de lokale besturen, VDAB, sociale economiebedrijven, de reguliere sector en diverse regionale partners in tewerkstelling en activering, trachten we iedere burger duurzaam aan de slag te helpen. Zowel VDAB, OCMW en partnerorganisaties leiden cliënten toe.

Alle betrokken organisaties werken samen in een lokaal partnerschap en we hanteren diverse instrumenten om ons gezamenlijk doel te realiseren zoals wijk-werken, gemeenschapsdienst, tijdelijke werkervaring via OCMW's en diverse andere tewerkstellingsmaatregelen.

Ons kantoor ligt in de Slachthuisstraat 8 te Sint-Truiden en we zijn bereikbaar op afspraak via coördinator Wim Mommeyer (wim@bijzig.be 0493/415275) en regisseur lokale partnerschappen Lisa Swerts (lisa@bijzig.be 0476/023834)
wijkwerken logo